Sản phẩm

Sản Phẩm Đi Kèm

Các sản phẩm:
Được bán bởi :

CoFa Mart


Giá bán : 180,000Đ /kg 200,000Đ Giảm giá: 10%
1 kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng

Hải sản tươi ngon trong ngày

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá