Sản phẩm

Sườn non bò

Được bán bởi :

Mai Linh


Giá bán : 386,100Đ /Kg 429,000Đ Giảm giá: 10%

Màu sắc

100 Kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng

Sườn non bò Mỹ

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá