Ưu Đãi Trong Ngày

THỊT SẤY KHÔ SỢI NHUYỄN

Được bán bởi :

MeoShop


Giá bán : 50,000Đ /túi
3 túi Có sẵn
Thêm giỏ hàng


 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá