Sản phẩm

Việt Quất Mỹ

Được bán bởi :

HANT FOOD


Giá bán : 827,789Đ /kg 890,000Đ Giảm giá: 6.99%

Màu sắc

300 kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng

Việt Quất Xanh

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá