Sản phẩm

Cherry Vàng Mỹ - VIP

Được bán bởi :

HANT FOOD


Giá bán : 1,820,200Đ /Kg 2,000,000Đ Giảm giá: 8.99%

Màu sắc

90 Kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng

Cherry Vàng  Mỹ - VIP

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá