Sản phẩm

Sữa tươi thanh trùng Meiji

Được bán bởi :

Mina Shop


Giá bán : 68,000Đ /hộp
87 hộp Có sẵn
Thêm giỏ hàng

Sữa tươi thanh trùng Meiji cao cấp 4.3

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá