Sản phẩm

Đỗ

Được bán bởi :

Vui Ami


Giá bán : 40,000Đ /kg 50,000Đ Giảm giá: 20%
20 kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng


 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá