Sản phẩm
Ưu Đãi Trong Ngày

Cải thảo

Được bán bởi :

Thực phẩm Family


Giá bán : 19,000Đ /kg 20,000Đ Giảm giá: 5%
14 kg Có sẵn
Thêm giỏ hàng

CẢI THẢO là loại rau được sản xuất nhiều và quanh năm tại các vùng như Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc là nguyên liệu cho việc làm món canh hàng ngày, xuất khẩu, ngày nay Cải Thảo còn là nguồn nguyên liệu chính trong ngành công nghiệp sản xuất Kim Chi.

 Thông tin lô hàng

Đánh giá của tôi

Đâng nhập để thêm/chỉnh sửa đánh giá

Bạn phải mua sản phẩm để đưa ra nhận xét

Tất cả đành giá


Chưa đánh giá